terra media

Iudaism versus Sionism

Iudaismul reprezinta religia ?i cultura poporului evreu. Fundamentele ?i istoria iudaismului constituie funda?ia istoric? a multor alte religii, incluzând cre?tinismul ?i islamismul. Este prima religie care a impus un Dumnezeu unic. 

Sionismul este o mi?care politic? interna?ional?, ini?iat? de Theodor Herzl, care avea ca obiective solu?ionarea a?a numitei probleme evreie?ti prin crearea, respectiv reînfiin?area statului evreiesc în Ere? Israel. 

Interesant ca pe 10 noiembrie 1975, Adunarea General? a Organiza?iei Na?iunilor Unite a condamnat în Plen sionismul drept o ideologie rasist?, adoptând rezolu?ia 3379 cu 72 voturi pentru ?i 35 împotriv? (32 ab?ineri). Acest act a fost revocat prin rezolu?ia 46/86 din 16 decembrie 1991

Rabinul Yisroel Weiss din organizatia Jews United Against Zionism a declarat într-un interviu acordat Fox News:”transformarea Iudaismului din spiritualitate, dintr-o religie, în materialism, cu scopul na?ionalist de a de?ine o buc??ic? de p?mânt, toate autorit??ile rabinice au zis c? aceasta este în antitez? cu tot ceea ce reprezint? iudaismul – ?i este în mod explicit interzis de Tora, pentru c? noi (evreii) suntem în exil din porunc? dumnezeiasc?”Sursa:wikipedia.org 

Conferinta lui Yisroel David Weiss

Leave a Reply