saritura in-naltime

pas mic, nevoie mare

Mi-au placut mereu istoriile care au stat in spatele formarii unor organizatii, societati sau companii mari, care inflenteaza prin desfasurarea lor viata noastra. De fapt le adun, pe masura ce le intilnesc, intr-un volum care cine stie, poate vre-odata va folosi si altora…

În timpul celui de-al Doilea R?zboi Mondial, în timpul unei vizite f?cute la ?coala misionar? din afara Tibetului, Bob Pierce a observat o feti?? stând pe sc?ri. Era subnutrit?, zdren??roas?, iar în priviri i se putea citi o via?? de suferin??. Când a cerut detalii despre ea, unul dintre profesori i-a spus: “O, a?a st? ea acolo în fiecare zi. Ar vrea s? vin? la ?coal?, dar nu mai avem loc pentru ea”.

Indurerat, Pierce a r?spuns: “Nu mai pute?i face loc pentru înc? o persoan??” Profesorul a r?spuns: “De atâtea ori am mai f?cut loc pentru “înc? cineva”, încât am ajuns la limit? cu mâncarea. Undeva trebuie s? tragem linia”. Refuzând s? accepte aceast? dur? realitate, Pierce a exclamat: “Un copil care are nevoie de ajutor nu ar trebui refuzat. De ce nu se poate face nimic?” în t?cere, profesorul a ridicat-o pe feti?? ?i aproape a trântit-o în bra?ele lui Pierce, întrebându-l: “Ce o s? face?i cu ea”?

In acea zi, Bob Pierce ?i-a b?gat mâna în buzunar pentru a cump?ra ni?te orez pen­tru feti??, ceea ce a dus la fondarea organiza?iei World Vision!

Poate uitându-te la nevoile altora, uneori te vei sim?i cople?it, dar nu uita ca oamenii nu vin toti odata, oamenii vin pe rând. Pentru c? nu po?i face totul nu înseamn? c? nu po?i face ceva. Ce po?i face? ?i-aduci aminte de b?nu?ul aruncat de v?duva din Luca 21? ?i de pâinile ?i pe?tii pe care Domnul Isus Ie-a înmul?it din Matei 14? Când d?ruie?ti ceea ce ai, Dumnezeu îl înmul?e?te!

Când privim înspre suferin??, ne vine mai u?or s? trecem pe lâng? ea, pân? când ajungem s? nu o mai lu?m deloc în seam?.

Ai de ales ce vrei sa fii…preot, levit sau samaritean milostiv.

Leave a Reply