saritura in-naltime

nu te poti lupta cu un pork…

“Au sf?rîmat cet??ile, au aruncat fiecare pietre, în toate ogoarele cele mai bune ?i le-au umplut cu pietre au astupat toate izvoarele de ap?, ?i au t?iat to?i copacii cei buni; pr??tia?ii au înconjurat ?i au b?tut Chir-Hareset, din care n-au l?sat decât pietrele.”

in vremurile Vechiului Testament, distrug?torii erau oameni care aruncau p?mânt ?i pietre în fântânile oamenilor, amenin?ându-le chiar supravie?uirea.

eu m-am intilnit cu citiva distrug?tori si am suferit de pe urma devast?rii acestora. poate si tu stii despre ce este vorba…

nu te po?i lupta în noroi cu un porc f?r? s? te murd?re?ti. va câ?tiga întotdeauna ?i în plus se va bucura de lupt?!

dac? e?ti membru cu drepturi depline ai fratiei “Distrug?torilor”, sau doar aspirant, Dumnezeu are ceva de zis:

“… Dac? vei îndep?rta jugul din mijlocul t?u, amenin??rile cu degetul ?i vorbele de ocar?, dac? vei da mâncarea ta celui fl?mând, dac? vei s?tu­ra sufletul lipsit, atunci lumina ta va r?s?ri peste întunecime, ?i întunericul t?u va fi ca ziua n?meaza mare! Domnul te va c?l?uzi neîncetat, î?i va s?tura sufletul chiar în locuri f?r? ap?, ?i va da din nou putere m?dularelor tale; vei fi ca o gr?din? bine udat?, ca un izvor ale c?rui ape nu seac?.” (Isaia, 58:9-11)

un cuvint care poate schimba un obicei…un cuvint prin care poti da viata si nu altera viata…  

Leave a Reply