terra media

wow facts – ajutati copiii!

450 milioane de copii din lumea întreag? tr?iesc în cea mai crunt? s?r?cie, cu mai pu?in de 1 dolar pe zi;

5,7 milioane dintre ace?tia lucreaz? în condi?ii cumplite, care includ ?i sclavia;

fete între 12 ?i 13 ani, uneori ?i mai tinere, sunt obligate s? ofere servicii sexuale c?tre mai mult de 15 b?rba?i pe zi.  

În ad?posturile în care locuiesc, copiii sunt obliga?i s? pl?teasc? chirie proprietarilor, iar aceasta este întotdeauna mai mare decât câ?tig? ace?tia; condi?iile de trai sunt oribile, iar violen?a reprezint? ceva obi?nuit. Îngrijirea medical? este precar? sau nu exist?; o sarcin? înseamn? în mod automat avort;

aproape 11 milioane de copii mor înainte de vârsta de cinci ani (30 000 pe zi), majoritatea din cauza unor boli comune ce ar putea fi tratate cu u?urin??;

mai mult de 3 milioane de copii sub 15 ani sunt bolnavi de SIDA;

în jur de 13 milioane de copii au pierdut unul sau ambii p?rin?i din pricina acestei boli. 

Leave a Reply