saritura in-naltime

se poate mai bine…? mai bine, se poate!

Atunci cind faci un lucru si nu iese in parametrii doriti, programati, te intrebi logic unde ai gresit. Ce pot sa schimb? sau exista o cale mai buna?

Cit de des imi pun aceasta intrebare arata intr-un fel cit de mult ma lupt cu schimbarea sau ma rog pentru progres. Am gasit o scrisoare semnata de guvernatorul orasului New York catre presedintele SUA de atunci, Andrew Jackson. Scrisoarea e datata in 1829. e important asta…iata ce scria el…

“Domnule Pre?inte Jackson, sistemul de canale al acestei ??ri este amenin?at de r?spândirea c?ilor ferate. Trebuie s? p?str?m canalele din urm?toarele motive: Dac? b?rcile de canale sunt înlocuite de c?i ferate, rata ?omajului va cre?te. C?pitanii, buc?tarii, reparatorii, l?c?tu?ii vor r?mâne f?r? locuri de munc?, ca s? nu mai vorbim de fermierii care cultiv? fân pentru cai. Constructorii de b?rci vor suferi, cei care confec?ioneaz? bice ?i hamuri vor fi distru?i. B?rcile sunt absolut esen?iale pentru ap?rarea Statelor Unite. În cazul unui scandal a?teptat cu Anglia, Canalul Erie va fi singurul mijloc prin care vom putea transporta proviziile atât de vitale pentru a purta un r?zboi modern. A?a cum poate ?ti?i bine, domnule pre?edinte, vagoanele sunt trase cu viteza enorm? de 24 km/h de c?tre motoare, care, pe lâng? faptul c? pun în pericol via?a, traverseaz? ?ara puf?ind fum, incendiind recoltele, speriind fauna ?i însp?imântând femeile ?i copiii. Cu siguran?? Dumnezeu nu a dorit niciodat? s? c?l?torim cu o vitez? atât de mare”.

Saracul Martin, pare blasfemie curata s? zbur?m la 10.000 m altitudine, cu o vitez? de 800 km/h în timp ce sorbim frumos din cafea ?i batem la calculator, nu? Zimbesti? Poate da omul acela a scris serios pe baza observatiilor sale…dar nu s-a gindit daca nu cumva exista si o metoda mai buna de a face lucrul respectiv.

Domnul  Dumnezeu este autorul oric?rui progres adev?rat, a?a c? nu poti avea curajul sa te intrebit: “Exist? o cale mai bun? de a rezolva ce am de facut astazi?

Dumnezeu v? va lumina ?i în aceast? privin??” Fllipen! 3:15b

Leave a Reply