saritura in-naltime

si dai si lupta…

Într-o zi, un om care se plimba pe strad?, v?zu pe un altul care se lupta cu ma?ina de sp?lat în pragul u?ii. Când se oferi s?-l ajute, locatarul se bucur? nespus. Dup? câteva minute de cazn? inutil?, omul spuse locatarului: “Nu o s? reu?im niciodat? s? ducem ma?ina în?untru”. La care locatarul r?spunse uimit: “în?untru? Dar eu încerc s-o scot afar?!”

 mda…cooperarea este imposibil? f?r? o bun? comunicare. acest principiu este valabil fie acas?, fie la serviciu, fie la biseric?. Nu e bine a presupune niciodat? c? toat? lumea ?tie totul.

Adev?rul este c? unora le este team? s?-?i recunoasc? lipsa lor de cunoa?tere ca s? nu fie ridiculiza?i. Al?ii au nevoie de mai mult timp ?i de mai mult? aten?ie înainte s? priceap?.

Dac? e?ti un om iute, oamenii nu vor fi în largul lor s?-?i cear? ajutorul. 

Daca esti prea moale oamenii vor avea nevoie de extrarabdare penru a realiza ceva in echipa cu tine.dac? un lucru nu se face bine, problema ar putea fi lipsa abilit??ii tale de a comunica în mod clar ?i consistent, ?i nu incapacitatea altora de a face lucrul acela cum trebuie.

F?r? o comunicare clar?, se pot întâmpla cel putin dou? lucruri:

  1. Oamenii buni se descurajeaz? ?i renun??, a?a cum se plângea odat? un muncitor: “M? simt de parc? a? face parte dintr-o cresc?torie de ciuperci; uitat într-un întuneric total ?i hr?nit din când în când cu îngr???minte!”
  2. Oamenii nepotrivi?i devin mai puternici, ?i de-aici rezult? haosul. Deci, dac? la locul de munc? sau acas? exist? revolt? sau confuzie, în locul armoniei ?i a directivelor clare,ar fi bine sa ne aducem aminte de un cuvint biblic care zice:”V? îndemn… s? ave?i to?i acela?i fel de vorbire, s? n-ave?i dezbin?ri între voi…”.

Leave a Reply