centura de siguranta / saritura in-naltime

religia ritual – test in 3 pasi

În privin?a religiei ritualiste, fariseii erau exper?i: circumcizii, legi privitoare la regimul ali­mentar, coduri vestimentare etc. Aceste practici le-au permis s? decid? cine era acceptabil ?i cine nu. Mai r?u, cei acceptabili din punct de vedere religios au început s? aib? prejudec??i în privin?a celorlal?i. Nu ?i se pare familiar? aceast? situa?ie?

Dallas Willard scrie: “Câ?i oameni nu sunt scâr­bi?i iremediabil de cre?tini nesim?itori, rigizi, inabordabili, parc? lipsi?i de orice urm? de via?? ?i auto priva?i de orice fel de satisfac?ii? Cu toate acestea, acest tip de cre?tini se g?se?te pretutin­deni… Spiritualitatea gre?it în?eleas? ?i urm?rit? reprezint? o surs? major? de mizerie uman? ?i rebeliune la adresa lui Dumnezeu.” Dac? vie?ile noastre nu sunt marcate de o bucurie autentic? ?i de devotament fa?? de Cristos, c?ut?m modalit??i substitutive de a ne departaja de cei pe care-i clasific?m drept “lume?ti”: Isus îns?, n-a f?cut asta. Când a fost întrebat care este esen?a Legii, El a r?spuns: “lube?te-L pe Dumnezeu ?i iube?te-?i semenii”. Pavel a spus: “Chiar dac? a? vorbi în limbi omene?ti ?i îngere?ti, ?i n-a? avea dragoste, sunt o aram? sun?toare sau un chimval zâng?nitor.” (1 Corinteni, 13:1)

Este posibil s? crezi c? devii tot mai spiritual, când, de fapt, devii ceea ce Mark Twain a numit: “un om bun, în cel mai r?u sens al cuvântului”. Winston Churchill a avut odat? un adversar politic pe nume Stafford Cripps, un om pro­fund displ?cut pentru infatuata sa auto îndrept??ire. Se poveste?te c? într-o zi, Churchill l-a v?zut pe Stafford Cripps pe strad? ?i a remarcat: “Mare este gr?dina Ta, Doamne!”.Cel mai puternic argument în favoarea cre?tin?t??ii este acela c? via?a credinciosului izvor??te din Cristos. Cel mai puternic argument împotriva cre?tin?t??ii este reprezentat de acei credincio?i îngâmfa?i, critici ?i auto îndrept??i?i.

Pentru a descoperi dac? suferi de “sindromul religiei ritualiste”, adreseaz?-?i urm?toarele întreb?ri:

1) Sunt realist? Un b?iat care participa la ?coala duminical? ?tia care sunt r?spunsurile pe care trebuie s? le dea. Deci, când a fost întrebat de înv???toarea de la ?coala duminical?: “Ce este maro, bl?nos, are o coad? lung? ?i adun? alune?”, a r?spuns: “?tiu c? r?spunsul este Isus, îns? mie îmi sun? a veveri??.” De multe ori rostim realit??i bombastico-spirituale pentru a ne impresiona unii pe al?ii, iar cei din afar? habar n-au despre ce discut?m. Fi realist!

 2) John Ortberg scrie: “Imediat ce începem s? urm?rim virtutea, ne întreb?m de ce al?ii nu sunt atât de neprih?ni?i ca noi. Acest lucru îmi aduce aminte de r?spunsul dat de vecinii lui Homer Simpson când acesta i-a întrebat unde au fost pleca?i: “Am fost într-o tab?r? cre?tin?, în care am înv??at cum sâ-i judec?m pe al?ii.” Ai fost ?i tu într-o astfel de “tab?r?”? Exist? o voce interioar? care-i încadreaz? pe ceilal?i în diverse categorii? Acesta este dependent ?i plin de nevoi – stai deo­parte de el. Acela este str?lucitor ?i are multe de oferit: încearc? s? stabile?ti rela?ii. De ce eva­lu?m mereu oamenii, de parc? am fi mereu într-o competi?ie?

3) Sunt abordabil? Vorbind despre farisei, Isus a spus: “… le place s? le fac? oamenii plec?­ciuni prin pie?e, ?i s? le zic?: “Rabi! Rabi!” (Matei, 23:7) În zilele lui Isus, unii rabini considerau c? adev?rata spiritualitate necesita o distan?are de oameni. În mod ironic, singurul rabin de care se puteau atinge proscri?ii s-a dovedit a fi însu?i Dumnezeu. Isus era cea mai abordabil? persoan? pe care o v?zuser?.

Dar tu?

Leave a Reply