saritura in-naltime

nu te opri…continua sa canti…

Când luminile din înc?pere s-au stins ?i concertul era pe cale s? înceap?, mama s-a întors la locul ei ?i a descoperit c? fiul s?u disp?ruse.
Dintr-o dat?, cortinele au fost date la o parte ?i lumina reflectoarelor a poposit pe impresionantul pian Steinway de pe scen?.
Ingrozit?, mama v?zu c? b?ie?elul ei se a?ezase la claviatur?, ap?sând pe clape ?i aleg?nd cu grij? notele cântecelului „Twinkle,Twinkle Little Star”. În acea clip?, marele maestru pianist ?i-a f?cut intrarea în scen?, a mers repede la pian ?i i-a ?optit b?iatului la ureche: „Nu te opri. Continu? s? cân?i”.

Apoi, aplecându-se, Paderewski ?i-a întins mâna stâng? ?i a început s? completeze melodia, ad?ugând partea de bas. Dup? pu?in timp, ?i-a întins ?i mâna dreapt?, de cealalt? parte a b?iatului ?i a ad?ugat un acompaniament cursiv.

Împreun?, b?trânul maestru ?i tân?rul ucenic au transformat o situa?ie ce ar fi putut fi dezastruoas?, într-o experien?? extraordinar de creativ?.Cei din public au fost atât de fascina?i, încât nu ?i-au putut aminti ce a mai cântat marele maestru dup? aceea. ?i-au amintit doar de piesa clasic?: „Twinkle, Twinkle Little Star”.

Poate c? a?a stau lucrurile ?i cu Dumnezeu. Ceea ce po?i realiza doar de unul singur este pu?in probabil ceva demn de a fi re?inut. Ne d?m silin?a s? fim cât mai buni, dar rezultatele nu sunt întotdeauna o muzic? frumoas? ?i armonioas?. Cu toate acestea, cu ajutorul Maestrului, lucrarea vie?ii noastre poate fi cu adev?rat frumoas?.Data viitoare cand î?i propui s? faci lucruri m?re?e, ascult? cu aten?ie. S-ar putea s? auzi vocea Maestrului cum î?i ?opteste la ureche:
„Nu te opri.
Continuã sã cân?i”.

Fie s?-i sim?i bra?ele în jurul tãu ?i cum te ajut? s?-?i transformi micile încerc?ri în adev?rate capodopere.

?ine minte, Dumnezeu nu îi cheam? pe cei preg?ti?i, ci mai degrab?, îi preg?te?te pe cei „chema?i”.

Via?a se masoar? mai exact prin vie?ile pe care le atingi, ?i nu prin lucrurile pe care le dobânde?ti. A?adar, trimite mai departe acest mesaj pentru a atinge ?i tu via?a cuiva.
Fie ca Dumnezeu s? te binecuvânteze ?i s? fie mereu al?turi de tine!
?i ?ine minte:„Nu te opri. Continu? s? cân?i”.  multumesc lui Dumnezeu ca am prieteni cu care sa pot impartasi asta…

Leave a Reply