saritura in-naltime

blog tour: Reading Revelation A Comparison of Four Interpretive Translations of the Apocalypse

Traim in obsesia Apocalispei. Nu doar prin faptul ca anul 2012 tocmai a inceput. Dincolo de previziuni mayase sunt multe alte curente si preziceri despre cum o sa fie si cand o sa fie finalul. Suntem pasionati de aflarea detaliilor despre vremea sfarsitului si in mare masura ne dorim ca lucrurile sa nu se sfarseasca prea repede. Vrem sa stim mai mult despre finalul istoriei si in acealsi timp vrem sa indepartam acest final cat mai mult de noi.

Lumea este fascinanta de profetii despre viitor. In perioada trecerii dintre ani, mi s-a ivit ocazia de a putea parcurge o lucrare echilibrata despre intelegerea Apocalisei.

Intr-o multitudine de interpetari, previziuni, anticipari si pronosticuri, lucrarea profesorului de studii biblice al Ouachita Baptist University in Arkansas, Marvin Pate, mi s-a parut una onesta, realista, echilibrata despre 4 curente hermeneutice principale de intelgere a cartii Apocalipsa – interpretarea istoricista, interpretarea preterista, interpretarea viitorista si interpretarea idealista.

Descoperirea si intelegerea acestei ultime carti biblice este un prilej de mari controverse. Profesorul Pate nu merge in directia accentuarii acestora ci ofera patru perspective ale textului Biblic punandu-l pe cititor in fata originalului versiunii grecesti Nestle-Aland Novum Testamentum Graece si dezvaluind treptat, in dreptul fiecarui verset, cum este sustinut sau nu de fiecare din cele 4 intereptari.

In introducere autorul prezinta un sumar al celor patru variante cu puncte forte ale fiecarei abordari hermeneutice.  Capitolul 1 este in opinia profesorului Pate cheia pentru intelegerea si acceptarea valabilitatii fiecarei dintre variante. In aceasta directie vesetul 19 din primul capitol pare sa ofere suport doar a 3 din cele patru curente: “Scrie, deci, lucrurile pe care le-ai vazut (interpretarea preterista), lucrurile care Sunt (interpretarea idealsita) si cele care au sa fie dupa ele (interpretarea viitorista)”

Structurata pe coloane lucrarea nu este usor de citit si constituie un bun material de studiu in grup sau individual – oricine este preocupat de integerea cartii Apocalipsa.

Prin tehnica paralelismului multe texte controversate pot fi vazut in contrast; interpretarea cifrei 666 din celebrul text Apoc. 13.18 – “Aici e întelepciunea. Cine are pricepere, sa socoteasca numarul fiarei. Caci este un numar de om. si numarul ei este: sase sute saizeci si sase ” –  apare astfel:

  • in opinia celor care imbratiseaza interpretarea preterista 666 este o  criptograma matematica(gematria) pe catre Apostolul Ioan o foloseste indicand criptat spre numele dictatorului roman Nero;
  • in cadrul interpretarii istoriciste prin asocierea unor numere romane se descopera ca inteles al  cifrei 666 numele “Vicarius Filii Dei”.
  • Cei ce imbratiseaza interpretarea viitorista (in toate subramurile ei) vad in 666 numarul perfect al umanitatii ce apare in contrast cu cifra 7 – considerat a fi numarul divinitatii. Antichristul va reloca puterea mondiala in cadrul Uniunii Europene si va duce la reaparitia imparatiei Babilonului.
  • Pentru adeptii interpretarii idealiste, numarul 666 este un rezumat al conditiei umane ce este deosebit de cifra 7 – numele perfectiunii divine; pe mana si pe frunte simbolizeaza pervertirea gandirii si activitatii umane. Cei care au acest semn persecuta biserica crestina prin gandirea lor/filosofia lor si prin ceea ce intreprind.

Efortul profesorului Pate este de apreciat si pentru nota de respect si echilibru pe care o sugereaza cititorului aflat pe drumul cunoasterii depline a Adevarului lui Dumnezeu.

Iata pe scurt o incercare de pune cele 4 interpretari majore intr-un tabel:

 

Apocalipsa

Interptarea Preterista

Interpretara Istoricista

Interpretarea Viitorista

Interepretarea Idealista

Ch. 1 la 3 Se refera la bisericile perioadei primare Se refera la bisericile perioadei primare Se referea la bisericile perioadei primare si  la perioade/etape ale bisericii Se refera la bisericile perioadei primare
Ch. 4 la 19 Simbolism al unor conditii/situatii contemporane Reprezentare simbolica a istoriei cu referire la Caderea Romei, Mahomedanism, Papalitatea, Reforma, etc. Necazul viitor si judecatile asupra bisericii apostate si antichristului. Venirea lui Christos. Simbolism al conflictului permanet intre bine si rau
Ch. 20 la 22 Simbolism despre Cer si biruinta finala Judecata finala si starea vesnica Imparatia Mileniala, judecatata celui rau si starea vesnica Reprezinta biruinta a tot ce este bun

 

 

EG

We live in a world trembling at Apocalypse obsession. Not just the fact that 2012 has just begun and Mayan predictions and other “catastrophic events” are beyond of many interpretations about how it will be and when will be the end. We are passionate about finding the details about the end time and in the same measure we want things to not end up too fast.

The world is fascinating prophecies about the future. The beginning of New Year, I came through a chance to read and take a deep look on Bible Revelation having Reading Revelation: A Comparison of Four Interpretive Translations of the Apocalypse published by Kregel Publications.

In a multitude of new interpretation, projections, anticipations and predictions, help the readers better understand the interpretations of the book of Revelation the Bible studies teacher form Arkansas Ouachita Baptist University, Marvin Pate has written an important book on eschatology which presents an honest, realistic and well balanced view combining the four current major hermeneutic of understanding of Revelation – Preterist, historicist, idealist and futurist.

When you try to understand the Revelation you are walking on a street of great controversies. Professor Pate emphasis does not goes necessary in this direction and his first step for a better understanding means to be closer to original – beside the English translations he added a valuable resource of the Greek Nestle-Aland Novum Testamentum.

In the introduction the author presents a summary of the four interpretations pointed out the hermeneutical strengths. Chapter 1 is in the opinion of Professor Pate key to understanding the values of each interpretation. Thus Revelation 1.19 seems to support only three of the four current “Write therefore the things you’ve seen (preterist), things that are (idealist) and those that have to be after them (futurist) ”

Structured as a 5 column text book the book is not easy to read but is a valuable study resource for group or individual – everyone who wants ta have a better understanding about the book of Revelation.

Parallelism technique really helps to understand various ideas about controversial texts; for example the interpretation of the famous number 666 from Rev. 13.18 – “Here is wisdom. Who hath understanding count the number of the beast. For it is a total man. and his number is six hundred threescore and six ”

The preterist interpretation embracing a mathematic cryptogram idea (gematria) on the Apostle John uses encrypted words indicating to the name of Roman dictator Nero;
For the historicist interpretation by associating Roman numerals with letters the meaning of 666 is the name “Fili Dei Vicarius”.
Those who embrace the futurist interpretation see the 666 number that appears as a perfect symbol of humanity in contrast to number 7 – understand as the number of Divinity. The Antichrist will relocate the world power in Euro zone and lead to recurrence of the kingdom of Babylon.
For followers of idealist interpretation number 666 is a summary of the human condition and the hand & forehead symbolizes the perversion of thoughts and human activity. Those who persecute the Christian church will have that sign represented by their thinking / philosophy and works.

Reading Revelation: A Comparison of Four Interpretive Translations of the Apocalypse It will open your eyes to the Scripture text and help you to pay attention to what is being said.

Here is a brief attempt to put the four major interpretations in a table:

Revelation Preterist Historicist Futurist Idealist
Ch. 1 to 3 Represent historic churches Represents historic churches Represents historic churches and stages of church history Represent historic churches.
Ch. 4 to 19 Symbolic of contemporary conditions. Symbolic of history. Fall of Rome,Mohammedanism, Papacy, Reformation, etc. Future tribulation and the coming judgments on the apostate church and antichrist. The coming of Christ. Symbolic of the ongoing conflict between good and evil.
Ch. 20 to 22 Symbolizes heaven and victory. Final judgment and the eternal state. The Millennial kingdom, the judgment of evil and the eternal state. Represents the victory of all that is good.

 

 

 

Reading Revelation A Comparison of Four Interpretive Translations of the Apocalypse a aparut la Kregel Publications in seria Academic & Professional.

I am thankful to Kregel Publications to send to me this book through their blog tour promotion program.The opinions I have expressed are my own. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission’s 16 CFR, Part 255 <http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_03/16cfr255_03.html> : “Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising.”

Cumpara aceasta carte / Get this book

Amazon.ca

Barnes&Noble.com

Chapters.indigo.ca

 

1 Comment

Leave a Reply