saritura in-naltime

Out of Context – o clara interpretare spre o buna aplicatie

ofcProbabil ai intalnit situatia asta: cineva face afirmatii despre un pasaj biblic si-l interpreteaza sau ii foloseste detaliile in o cu totul alta directie decat cea in care/pentru care/ a fost scris.

In domeniul cercetarii( de care sunt legat colateral si am habar de ce-i la zi…) lupta mare se de pe detaliere (zoom in). In contextul academic si eclesial este normal a fi solicitata o sporita acuratete Scripturala iar abuzul interpretativ sau slaba exegeza pot impreuna contribui la confuzia promovarii si/sau aplicarii unui text biblic.

Crestinii spun de obicei ca ei cred, respecta si pretuiesc doar Biblia. Si din anumite ratiuni oamenii interpreteaza si inteleg eronat ceea ce Biblia promoveaza. Nu exista scuze pentru actul de manipulare incorecta a intelesului Bibliei; o astfel de maniera nu il onoreaza pe Dumnezeu.

Out of Context – How to Avoid Misinterpreting the Bible – aparuta la Baker Publishing Group aduce in discutie cateva pasaje folosite de obicei intr-o matrice rastalmacitoare ce pune in valoare nu textul sau autorul biblic ci mai mult pe cel care il foloseste. De altfel legatura este simpla: un text interpretat gresit va duce la un text aplicat/trait gresit.

 Richard L Schultz nominalizeaza cativa autori crestini apreciati ce au facut in cartile lor interpretari eronate ale pasajelor biblice. Scopul sau este acela de a-l atentiona pe citior asupra pericolului de a fi informat gresit de catre un autor pe care il simpatizezi sau care ti-a fost recomandat. In lista celor care au facut erori in folosirea textelor biblice pot fi gasiti: Henry Cloud si John Townsend’s folosind Isaia 1:18; Anne Ortlund citand Psalm 3:3, 2 Samuel 15 ori Larry Crabb folosind Ezechiel 24 si Jay Adams folosind Numberi 14. Alaturi de acestia sunt mentionate exemple din carti scrise de Gary Smalley, Eugene Peterson, John Eldredge, Joshua Harris sau Rick Warren.

De exemplu analizarea textului de urma caruia Bruce Wilkinson a devenit faimos prin a sa  “Rugaciunea lui Iaebet” ofera un scenariu putin credibil la data aparitiei respectivei carti: traduceri ce au favorizat coagularea unor idei, adaugarea unui material ce nu a  fost original acolo, spiritualizarea a ceea ce nu trebuie spiritualizat, totul rezultand intr-o noua maniera in care crestinii sunt ademeniti sa se roage de vor sa le mearga bine (aici pe Pamant).

Schultz cunoaste faptul ca legandu-se de nume consacrate ale pietei crestine de carte va fi la randul sau supus unor critici de a fi prea academic in analiza, de a nu intelege lucrarea Duhului Sfant ori de a nu urmazi “zidirea sufleteasca” ci doar acuratetea textului, suprematia slovei. Schultz este dedicat unei analize academice si nu spre interpetari ce tin de teologia populara.

Contextul literal (pasajele ce-l insotesc), contextual cultural-istoric (cultura vremii in care a fost scris si audienta pentru care a aparut), contextul teologic (raportarea la intregul mesaj al Bibliei) sau contextual thematic (raportarea la tema scrierii din care face parte) sunt parghiile ce ofera cumulativ calitatea de a fi inteles sau folosit intr-un mod corespunzator pentru fiecare text biblic.

Cele cinci erori de interpretare ale contextului narativ pe cre autorul el prezinta in carte vin sa balanseze idei in genul : a-l “vedea” pe Isus peste tot in Vechiul Testament. Mi s-a parut interesant idee cu piratarea textului biblic prin evidentierea unor fragmente in detrimentul intelesului de context.

Exista o patura de autori crestini ce vad texte ascunse peste tot in Biblie. Oamenii sunt amatori de senzatii si musca din aceasta momeala. Alti autori isi iau dreptul de a folosi orice text biblic si a-i da o aplicatie specifica. Prin erorile pe care le evidentieaza Schultz este un scurt ghid de hermeneutica biblica.

Critica unor interpretari nu are rostul de a deprecia pozitia cuiva ci dimpotriva de a provoca/starni la nivelul cititorilor/consumatorilor disponibilitatea de analiza personala, de filtrare a ceea ce citesc, aud, vad.

Richard L. Schultz se adreseaza prin Out of Context  celor pentru care citirea si meditarea la Cuvintele Biblei nu este o joaca sentimentala ci este o analiza patrunzatoare. O buna aplicare vine intr-o buna interpretare.

Personal cartea lui Schultz mi-a confirmat ceea ce pratic de ceva vreme; folosirea a mai multor traduceri biblice – in special pentru texte des vehiculate, arhicunoscute – in dorinta de a prinde si aduce o perspectiva noua sau sa imbogateasca ideea deja cunoscuta.

Cartea este usor de parcurs si ofera oportunitati pentru un studiu intensiv asupra textelor propuse spre analiza. Mentionez faptul ca exista la finalul fiecarui capitol o sectiune “Read About It” ce ofera mai multe resurse pentru dezvoltarea ulterioara a subiectelor/analizarii textelor.

 

 

Book has been provided courtesy of Baker Publishing Group and Graf-Martin Communications, Inc.
Available at your favorite bookseller from Baker Books, a division of Baker Publishing Group.

Also available from:

Amazon.com

Barnes & Noble

Christianbook.com

 

 

EG

 

You’ve probably encountered this situation: someone makes some statements about biblical passages and the interpretation doesn’t match with the initial direction than original text was written.

In academic and ecclesial context is normally required only to increase the accuracy of Scripture and interpretive abuse or poor exegesis can together contribute to confusion about the application of a biblical text.

Christians often say they believe, respect and value the Bible alone. And for some reasons people mistakenly interpret and understand what the Bible promotes. There are no excuses for improper handling act meaning Bible; such a way it does not honor God.

Out of Context – How to Avoid Misinterpreting the Bible – appeared at Baker Publishing Group brings up some passages commonly used in a different way than biblical author addressed. In fact now is simple: a misinterpreted text will apply to text / lived wrong.

Richard L Schultz nominates several Christian authors appreciate what they did in their books misinterpretations of biblical passages. The list of those who have made mistakes in the use of biblical texts can be found: Henry Cloud and John Townsend’s using Isaiah 1:18; Anne Ortlund quoting Psalm 3:3, 2 Samuel 15, Larry Crabb using Ezekiel 24 and Jay Adams using the number 14. Along with them are mentioned examples of books written by Gary Smalley, Eugene Peterson, John Eldredge, Joshua Harris and Rick Warren.

For example, analyzing the text after which Bruce Wilkinson became famous for his “Prayer of Jabez” offers a credible scenario than the date of occurrence of such books: use a translation as coagulating help to favored some ideas, analyzing a material that was not originally there, spiritualizing what should not be spiritualized, all resulting in a new way in which Christians are tempted to pray for themselves.

Schultz is dedicated to academic analysis and not related to the new interpretation of the popular theology.

Literal context (passages that accompany it), cultural-historical context (culture time it was written and the audience for which it appeared) theological context (reporting to the whole message of the Bible) or Thematic context (reporting on the topic of writing in which part) are the levers that provides cumulative quality of being understood or used in a proper way for every biblical text.

Five errors of interpretation of the Christian narrative context he presents in the book author coming to swing ideas like: the “see” Jesus everywhere in the Old Testament. It seemed interesting idea piracy by highlighting the biblical text fragments detrimental meaning of context.

Richard L. Schultz addresses the Out of Context those for whom reading and meditating on the words of the Bible is not a game but a sentimental insightful analysis. A good application comes at a good interpretation.

I personally Schultz’s book confirmed what virtually a while, use various Bible translations – especially for texts often bandied about, well known – the desire to catch and bring a new perspective and enrich the idea already known.

The book is easily read and provides opportunities for intensive study on the proposed texts for analysis. Noted that at the end of each chapter there is a section “Read about It” that offers more resources for further development topics / analyzing texts.

Leave a Reply